Славянская обереговая вышивка


беременна колит живот справа

Соціально-класова структура суспільства Київської Русі в XI першій половині XII ст. Українських земель до складу Речі Посполитої. Передумови на наслідки Люблінської (1569 р.) унії. Унія та ї вплив на подальший розвиток українського суспільства. Виникнення козацтва та утворення. Запорізької Січі.